Usługi

Na nasze usługi składają się:

 • Kompleksowa pomoc przy zakładaniu nowej firmy
 • Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Pełna obsługa kadry, płace, ZUS
 • Wypełnianie deklaracji VAT, PIT, CiT
 • Wyprowadzenie zaległości podatkowych i ZUS
 • Reprezentowanie klienta w US i ZUS
 • Sporządzanie biznes planów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje z Unii Europejskiej
 • Analizy leasingowe i kredytowe
 • Specjalizacja w obsłudze księgowej transportu krajowego i zagranicznego
 • Rozliczenie dochodów z pracy zagranicznej
 • Specjalizacja w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych w tym jednostek pożytku publicznego

Ponadto:

 • Pracujemy na licencjonowanych programach komputerowych: Sage - Symfonia, Hermes
 • Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności
 • Stale współpracujemy z kancelarią prawną, brokerem informacji, firmą informatyczną i leasingową
 • Oferujemy pośrednictwo kredytowe i leasingowe